Nesistenk pakeisti kitų…

Sužeistas žmogus – žalos kitus. Išsigydęs – gydys. Įskaudintas – skaudins. Jei nori pereiti į aukštesnį lygmenį – elkis su kitais daug geriau, negu elgiasi su Tavimi.
Daryk gerą, nes Tau gera daryti tai. Neturėk lūkesčių. Kievienas sutiktas žmogus yra potencialus Tavo mokytojas. Kiek išmoksi, priklausys nuo to, kiek matysi ir išgirsi. Jei matysi žmoguje gerumą ir kalbėsi jam apie tai, jis pradės ir pats tai matyt savyje ir rodys tai, nes kur dėmesys, ten ir energija, ten vyksta veiksmas ir plėtimasis viso to apie ką kalbama. Kuomet žmogus visur mato problemas, jis nesuvokia, kad visas problemas sukuria pats.
Tu atėjai į šią žemę atlikti savo misijos. Įsiklausyk į tai, ką kalba Tavo siela. Tam reikia nurimti, įsiklausyti į savo vidinį balsą \"🌅\"
Scroll to Top